کد محتوا : 1263 | تاریخ انتشار : 1399/04/08 02:58 ب.ظ

آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

فایل های پیوست :

کد فایلنام فایل 
613atach.pdfدانلود