کد محتوا : 2298 | تاریخ انتشار : 1399/10/16 05:00 ب.ظ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

فایل های پیوست :

کد فایلنام فایل 
1654atach.pdfدانلود