شرکت آپادانا سرام (سهامی عام)

شرکت آپادانا سرام (سهامی عام)

 

سرمایه شرکت : 1.470.255 میلیون ریال

درصد مالکیت شرکت رنا: 2/01 درصد

 

موضوع فعالیت:

  • ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید کاشی و سرامیک اعم از دیواری، کف، پرسلانی، تزئینی و همچنین چینی بهداشتی، انواع لعاب ورنگ و فرآورده های مشابه، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور
  • اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن مرتبط با موضوع شرکت و فرآوری آنها
  • اخذ نمایندگی توزیع و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت از شرکتهای داخلی و خارجی
  • تاسیس شرکتهای جدید و یا مشارکت در شرکتهای موجود جهت تعقیب اهداف و موضوع شرکت
  • بطور کلی شرکت میتواند به هر گونه عملیات و معاملات تجاری، خدماتی و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم باتمام و یا بخشی از موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشد، مبادرت نماید