شرکت کشتی سازی اروندان(سهامی خاص)

شرکت کشتی سازی اروندان(سهامی خاص)

 

سرمایه شرکت : 217.852 میلیون ریال

درصد مالکیت شرکت رنا: 0/01 درصد

 

موضوع فعالیت:

  • تاسیس کارخانه کشتی سازی و صنایع وابسته و ایجاد تاسیسات و تجهیزات لازم جهت ساخت و تعمیر و نوسازی کشتی، ناو، ناوچه و وسایل نقلیه دریائی، ساخت اسکله، بارج، سکو و انواع سازه های دریایی و سازه های فلزی، قطعه سازی و فعالیت ساخت تجهیزات دریائی از قبیل جرثقیل بندری و کلیه کارهای عملیاتی که به نحوی از انحاء مربوط به فعالیتهای دریایی و فلزی شود و بهره برداری از کارخانجات و تجهیزات مربوط به موارد مذکور
  • فروش و توزیع انواع محصولات و فروش قطعات یدکی آنها و خدمات فنی و انجام هر نوع عملیات بازرگانی و عقد هرگونه قرارداد تجاری که برای پیشرفت کار شرکت لازم باشد
  • بطور کلی شرکت میتواند علاوه بر موضوعات فوق هرگونه فعالیتی که مفید یا نافع بوده و بطور مستقیم و موضوعات مذکور در فوق یا غیرمستقیم با مربوط باشد مبادرت نماید