شرکت انرژی گستر ساینا اروند (سهامی خاص)

شرکت انرژی گستر ساینا اروند (سهامی خاص)

 

سرمایه شرکت : 10,000 میلیون ریال

درصد مالکیت شرکت رنا: 40 درصد

 

موضوع فعالیت:

  • سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز به منظور تهیه و تولید نفت و گاز طبیعی و فرآورده های نفت و گاز و احداث پالایشگاه
  • تهیه تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یا بخشهای مرتبط با آن
  • ارائه خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی، ساخت و اجرا و راه اندازی طرح ها و تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی