شرکت گسترش مواد پیشرفته (سهامی خاص)

شرکت گسترش مواد پیشرفته (سهامی خاص)

 

سرمایه شرکت : 145.231 میلیون ریال

درصد مالکیت شرکت رنا: 30 درصد

 

موضوع فعالیت:

  • شناسایی نیازها و بازارهای بالقوه جهت توسعه تجاری و سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای صنعتی
  • بازیابی و فراهم نمودن بسترهای لازم برای توسعه واحدهای تولیدی
  • مشارکت در سرمایه گذاری با اشخاص حقوقی و حقیقی و تاسیس واحدهای صنعتی جدید
  • انجام تحقیقات، تدوین دانش فنی به سفارش سازمانها و موسسات یا برای عرضه تجاری آنها با همکاری مراکز تحقیقاتی ، پژوهشی و دانشگاهها
  • ایجاد ارتباط با شبکه های داخلی و خارجی در جهت توسعه کسب و کارهای مرتبط در کشور
  • اعطا تسهیلات فنی و تجاری جهت شکل گیری واحدهای صنعتی مربوط به ارگانهای ذیربط
  • ارائه خدمات و تسهیلات به خریداران و فروشندگان دانش فنی و تکنولوژی
  • تاسیس نمایندگی در داخل و خارج از کشور جهت توسعه فعالیتهای شرکت
  • تاسیس واحدهای تولیدی، پژوهشی، خدماتی مورد نیاز در راستای تکمیل زنجیره گسترش فعالیتهای شرکت
  • انجام امور بازرگانی در کلیه موارد جهت تحقق اهداف شرکت شامل واردات – صادرات کالا و خدمات