شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)

 

سرمایه شرکت : 200.000 میلیون ریال

درصد مالکیت شرکت رنا: 34 درصد

 

موضوع فعالیت:

 • خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله گری و بازارگردانی شامل

 

 1. معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود.
 2. معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
 3. بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده

 

 

 • خدمات مالی و مشاوره ای شامل:
 1. مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
 2. نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
 3. بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
 4. سبدگردانی اوراق بهادار
 5. مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها
 6. مشاوره در زمینه های: قیمت گذاری اوراق بهادار، روش فروش و عرضه اوراق بهادار، خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، سرمایه گذاری