شرکت گسترش انفورماتیک ایران (سهامی خاص)

شرکت گسترش انفورماتیک ایران (سهامی خاص)

 

سرمایه شرکت : 55.289 میلیون ریال

درصد مالکیت شرکت رنا: 29/56 درصد

 

موضوع فعالیت:

  • واردات و صادرات نرم افزار و سخت افزار كامپيوتر دستگاههاي جانبي قطعات مربوط، طراحي و تدوين سيستمهاي كاربردي و ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه سخت افزار و نرم افزار، ايجاد و تاسيس كارخانه به منظور طراحي، مونتاژ يا ساخت كامپيوتر و دستگاههاي جانبي، ايجاد و تشكيل مجتمع هاي آموزشي و تحقيقاتي و تشكيل كلاس در زمينه هاي نرم افزار و سخت افزار، انجام هر نوع عمليات مالي و بازرگاني كه براي توسعه و پيشرفت شركت ضروري و مفيد باشد.