شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو (سهامی خاص)

شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو (سهامی خاص)

 

سرمایه شرکت : 42,000 میلیون ریال

درصد مالکیت شرکت رنا: 1 درصد

 

موضوع فعالیت:

  • برپایی و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی، تخصصی و بازرگانی بین المللی در داخل و خارج از کشور
  • انجام فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کالاها و خدمات پس از فروش
  • فعالیت در زمینه های ترخیص کالا از گمرکات، انبارداری و مانند آن
  • اعطای نمایندگی و یا قبول نمایندگی در رابطه با فعالیتهای موضوع شرکت
  • قبول مدیریت پیمان و مدیریت پروژه در زمینه های اقتصادی و بازرگانی و نمایشگاههای داخلی و خارجی