ارزش ها

 •  فعاليت در راستاي توسعه اقتصاد اسلامي
 •  همكاري و مشاركت گروهي
 •  آينده نگري و دورانديشي
 •  انضباط كاري
 •  مشتري مداري
 •  شايسته سالاري
 •  رقابت پذيري
 •  انعطاف پذيري، پويايي و سرعت عمل
 •  حفظ و ارتقاء جايگاه و كرامت انساني
 •  تعهد و صداقت
 •  نوآوري، خلاقيت  و يادگيري مستمر
 •  نشر و توسعه دانش و تجربيات