اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

 

اعضاء هیات مدیره

نماینده

سمت

شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

عباس قاسمی

عضو هیات مدیره

شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص)

    -

      -

شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص)      

سمیرا راک خواه

رئیس هیات مدیره

شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)

محمد عبدالهی

عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گزاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

علی اکبر چهارمحالی      

مدیر عامل و عضو هیات مدیره