شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

معرفی شرکت

شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا در تاريخ 1355/10/9 به صورت شركت سهامي عام تاسيس شده و طبق شماره 27249 مورخ 1355/10/12 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت درتاريخ 1374/8/1 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

مركز اصلي شركت در شهر تهران خیابان شریعتی، خيابان وحید دستگردی (ظفر) شماره 162 واقع است.

موضوع شركت طبق مفاد ماده 3 اسـاسنـامه كه در جـلسه مجمع عمومي فوق العـاده مورخ 1390/11/15 به منظور انطباق اساسنامه شركت با نمونه اساسنامه شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تصويب رسيده است.

چشم انداز

انتخاب اول سرمايه‌گذاران داخلی
شريك برگزيده سرمايه‌گذاران خارجی
جزء شركت هاي برتر سرمايه گذاری كشور

اهداف

رشد مستمر و فزاينده بـازده
افزايش رضايت سهامداران و ذينفعان شركت

متمرکز ساختن تركيب سرمايه گذاری ها در صنعت خودرو

ماموریت

سرمايه‌گذاری و حضور فعال در بازار سرمايه در راستای ارتقاء جايگاه شركت

افـزايـش ثـروت سهامـداران از طـريـق شنـاسـايی فـرصـت های سـرمـايه‌گـذاری

مديريت پرتفوی با بهره‌گيری از دانش تخصصي روز، منابع انسانی توانمند و متخصص و توسعه همكاری با ذينفعان

سخن مدیرعامل

طولانی ترین راه ها با نخستین گام ها آغاز می شوند.

 یکی از بزرگترین چالش هایی که هر فرد یا نهادی با آن رو به رو هست نحوه سرمایه گذاری برای نیازهای آینده است، سرمایه گذاران همواره به دنبال استفاده از فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و کسب بازده بیشتر هستند بنابراین آنچه در شرایط کنونی باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه گذاری موجود است و استفاده به موقع و منطقی از فرصت‌های سرمایه گذاری واحدهای تجاری تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد شرکت‌ها دارد.شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در طی چندین دهه فعالیت خود همواره تلاش داشته با تفکر استراتژیک و توانمند سازی سرمایه انسانی، بکارگیری نیروهای متخصص و بهره‌گیری از استراتژی‌ها و دانش روز مالی، فرصت های مناسب سرمایه گذاری را شناسایی نموده و بازدهی مطلوبی را نصیب سهامداران خود نماید از این منظر افزایش ثروت سهامداران از طریق خلق سود پایدار و با کیفیت، به عنوان مهم‌ترین مأموریت شرکت، کمک به توسعه اقتصادی کشور، افزایش کارایی بازار سرمایه ، تامین مالی و تخصیص بهینه منابع به عنوان مهمترین اهداف شرکت و « ثروت‌آفرینی پایدار برای نسل‌ها » به عنوان شعار اصلی شرکت تعیین گردیده است.