شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

معرفی شرکت

شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا در تاريخ 1355/10/9 به صورت شركت سهامي عام تاسيس شده و طبق شماره 27249 مورخ 1355/10/12 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت درتاريخ 1374/8/1 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

مركز اصلي شركت در شهر تهران خیابان شریعتی، خيابان وحید دستگردی (ظفر) شماره 162 واقع است.

موضوع شركت طبق مفاد ماده 3 اسـاسنـامه كه در جـلسه مجمع عمومي فوق العـاده مورخ 1401/03/09 به منظور انطباق اساسنامه شركت با نمونه اساسنامه شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تصويب رسيده است.

چشم انداز

انتخاب اول سرمايه‌گذاران داخلی
شريك برگزيده سرمايه‌گذاران خارجی
جزء شركت هاي برتر سرمايه گذاری كشور

اهداف

رشد مستمر و فزاينده بـازده
افزايش رضايت سهامداران و ذينفعان شركت

متمرکز ساختن تركيب سرمايه گذاری ها در صنعت خودرو

ماموریت

سرمايه‌گذاری و حضور فعال در بازار سرمايه در راستای ارتقاء جايگاه شركت

افـزايـش ثـروت سهامـداران از طـريـق شنـاسـايی فـرصـت های سـرمـايه‌گـذاری

مديريت پرتفوی با بهره‌گيری از دانش تخصصي روز، منابع انسانی توانمند و متخصص و توسعه همكاری با ذينفعان

سخن مدیرعامل

بسیار مایه خرسندی است که در بستر فناوری نوین امروز، امکان ارتباط با سهامداران و سرمایه گذاران محترم فراهم گردیده است. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دهه پنجم از عمر خود قرار دارد و ما خانواده بزرگ گروه صنعتی رنا از بدو تاسیس تاکنون برآنیم به یاری خداوند متعال، به لطف اعتماد و همدلی سهامداران و با هدف ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران به واسطه تمرکز فعالیت در صنعت خودرو و واسطه گری مالی به عنوان یک هلدینگ خودرویی بتوانیم نقش بسزایی در تامین منافع ذینفعان خود داشته و با تداوم روند رو به رشد خود  بتوانیم به یک هلدینگ چند رشته ای صنعتی تبدیل شویم.

سیاست اصلی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا  قدم برداشتن در راستای ماموریت و  اهداف شرکت با توجه به توانمندیهای بالقوه و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود می باشد  شرکت درصدد است با اتکا بر خداوند مهربان، بلندهمتی و تکیه بر تجارب گرانبهای گذشته بر پایه خرد جمعی، امانت داری و صداقت بیش از پیش، برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری در شرکت های زیرمجموعه و کاهش هزینه های غیر ضروری از سرمایه سهامداران خود صیانت نموده و با شناسایی فرصت های مناسب سرمایه گذاری، بالاترین بازدهی را برای آنها حاصل نماید.