شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

معرفی شرکت

شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا در تاريخ 1355/10/9 به صورت شركت سهامي عام تاسيس شده و طبق شماره 27249 مورخ 1355/10/12 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت درتاريخ 1374/8/1 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

مركز اصلي شركت در شهر تهران خیابان شریعتی، خيابان وحید دستگردی (ظفر) شماره 162 واقع است.

موضوع شركت طبق مفاد ماده 3 اسـاسنـامه كه در جـلسه مجمع عمومي فوق العـاده مورخ 1390/11/15 به منظور انطباق اساسنامه شركت با نمونه اساسنامه شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تصويب رسيده است.

چشم انداز

انتخاب اول سرمايه‌گذاران داخلی
شريك برگزيده سرمايه‌گذاران خارجی
جزء شركت هاي برتر سرمايه گذاری كشور

اهداف

رشد مستمر و فزاينده بـازده
افزايش رضايت سهامداران و ذينفعان شركت

متمرکز ساختن تركيب سرمايه گذاری ها در صنعت خودرو

ماموریت

سرمايه‌گذاری و حضور فعال در بازار سرمايه در راستای ارتقاء جايگاه شركت

افـزايـش ثـروت سهامـداران از طـريـق شنـاسـايی فـرصـت های سـرمـايه‌گـذاری

مديريت پرتفوی با بهره‌گيری از دانش تخصصي روز، منابع انسانی توانمند و متخصص و توسعه همكاری با ذينفعان

سخن مدیرعامل

در دنیای نوین امروز بازارهای مالی به‌عنوان جریان‌های هدایت‌کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید نقش بسزایی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و در نهایت، بهبود رفاه جامعه دارند. و سرمایه گذاران همواره به دنبال استفاده از فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و کسب بازده بیشتر هستند بنابراین آنچه در شرایط کنونی باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه گذاری موجود است و استفاده به موقع و منطقی از فرصت‌های سرمایه گذاری واحدهای تجاری تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد شرکت‌ها دارد. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ بازار سرمایه همواره می‌کوشد تا با بهره‌گیری از استراتژی‌ها و دانش روز مالی، فرصت های مناسب سرمایه گذاری را شناسایی نموده و بازدهی مطلوبی را نصیب سهامداران خود نماید از این منظر افزایش ثروت سهامداران از طریق خلق سود پایدار و با کیفیت، به عنوان مهم‌ترین مأموریت شرکت، کمک به توسعه اقتصادی کشور و افزایش کارایی بازار سرمایه به عنوان مهمترین اهداف شرکت و «ثروت‌آفرینی پایدار برای نسل‌ها» به عنوان شعار اصلی شرکت تعیین گردیده است. مدیریت و کارکنان شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا خود را ملزم و متعهد به مأموریت اصلی شرکت یعنی حداکثرسازی ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی سودآور دانسته و به سهامداران و سرمایه گذاران شرکت اطمینان می‌دهند که در راه رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.