آپادانا سرام

فعالیت اصلی شرکت:
موضوع فعاليت شركت ايجاد و تاسيس توليد كاشي و سراميك اعم از ديواري، كف، پرسلاني و تزييني و همچنين چيني بهداشتي، انواع لعاب و فرآورده هاي مشابه مي باشد.
ظرفیت اسمی شرکت تولید 25/5 میلیون متر مربع انواع کاشی دیواری، پرسلانی و گرانیتی (هر کدام به ترتیب 10،10و 5/5 میلیون متر مربع) است.
سرمایه شرکت:
آخرین سرمایه برابر با 1.470.255 میلیون ریال می باشد. 2/01 درصد سهام شرکت آپاداناسرام متعلق به شرکت سرمایه گذاری رنا، 16.85 درصد سهم متعلق به شرکت سانکو اینترنشنال که جمعاً 18/86 درصد سهام این شرکت متعلق به گروه سرمایه گذاری رنا می باشد.
ترکیب سهامداران:

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد تقریبی سهام
صندوق بازنشستگی کشوری 770.425.364 52/40
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران 283.352.667 19/27
شرکت سانکو اینترنشنال 247.770.134 16/85
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 95.801.265 6/52
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا 29.563.322 2/01
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا 29.405.094 2
سایرین 13.936.854 0/95
جمع 1.470.254.700 100