آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 در محل سالن سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور بهم رسانند. سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1402/10/19 و 1402/10/20 جهت دریافت برگ ورود به جلسه با دردست داشتن برگه سهام، کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی به محل شرکت واقع در تهران ـ خیابان شریعتی ـ خیابان وحید دستگردی (ظفر) ـ شماره 162 ـ طبقه دوم اداره سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) مراجعه نمایند.

همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینک  www.Renainvestment.ir  ملاحظه فرمایند.

 

دستور جلسه:

1- اصلاح در مفاد اساسنامه شرکت و تطابق آن با اساسنامه نمونه ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار

2ـ سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.