ارزش ها

• فعاليت در راستاي توسعه اقتصاد اسلامي
• همكاري و مشاركت گروهي
• آينده نگري و دورانديشي
• انضباط كاري
• مشتري مداري
• شايسته سالاري
• رقابت پذيري
• انعطاف پذيري، پويايي و سرعت عمل
• حفظ و ارتقاء جايگاه و كرامت انساني
• تعهد و صداقت
• نوآوري، خلاقيت و يادگيري مستمر
• نشر و توسعه دانش و تجربيات