استقرار نظام کایزن در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

استقرار نظام کایزن در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

به گزارش روابط عمومی ،برای نخستین بار نظام کایزن (بهبود مستمر) در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا استقرار گردید . در جلسه اختتامیه آموزش و استقرار کایزن که در سالن کنفرانس شرکت رنا  و با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت برگزار شد، رضا زوار-مدیرعامل شرکت – با بیان  اهمیت و اثربخشی توسعه کایزن ،ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز شاهد اینگونه حرکتهای زیربنایی و سیستمی از طرف گروه خودروسازی سایپا باشیم .

 این دوره آموزشی به همت معاونت اداری وتوسعه منابع انسانی گروه سایپا، توسط مدرس دوره (سعید آقا محمدی) در قالب ۳۸۰ نفر ساعت و طی یک ماه  برای مدیران میانی، روئساوکارشناسان برگزار گردیدو تیمهای بهبود مستمر شکل گرفته  و شاخصهای کلیدی و فرایندی در واحدهای مختلف ،  تعریف ،بازنگری ودر کایزن برد شرکت قرار گرفت . این دوره  با هدف بهبود بهره وری با رویکرد ارزیابی و پایش شاخصهای مربوط به افزایش کیفیت ، کاهش هزینه  ، مدیریت زمان و توانمندسازی پرسنل برگزار گردید. در جلسه اختتامیه، آقامحمدی ضمن تاکید بر استمرار حرکت بهره وری اظهار داشت ، حمایت مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا  از استقرار و توسعه کایزن ،نشان از بلوغ سازمانی داشته و میتواند  سرآغاز حرکتهای زیربنایی برای شرکت باشد .وی افزود: یکی از راههای  رسیدن به مسیر موفقیت شرکتها و سازمانها ،توسعه کایزن با تمرکز بر اهداف کلیدی و عملکردی می باشد.