بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

به گزارش روابط عمومی ،  سه شنبه 1400/11/12 ، در آغاز دهه باشکوه فجر و در راستای اهداف گروه خودروسازی سایپا  در صیانت از حقوق سهامداران ، جناب آقای مهندس محمد علی تیموری ، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا بازدید کردند. در این بازدید جناب آقای مهندس تیموری ضمن آرزوی موفقیت برای آقای فرزاد ناظمی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ، از نزدیک در جریان روند فعالیت این شرکت قرار گرفتند.