برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

به گزارش روابط عمومی و بنابر چاپ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه اطلاعات به شماره 28113 چاپ 27 اردیبهشت ماه سال جاری و با رعایت کامل پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا روز دوشنبه مورخ 9 خرداد ماه سال  1401 در سالن کنفرانس شرکت  برگزار گردید.

مجمع عمومی فوق العاده با دستورجلسه  تصمیم گیری در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد که اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحدید مجمع عمومی فوق العاده باشد برگزار گردید  و پس از تشکیل ، هیات رئیسه به ریاست فریدون امجدیان و با حضور بیش از 74 درصد از صاحبان سهام با حضور اعضای محترم هیات مدیره شرکت ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ، بازرس قانونی شرکت و نمایندگان حقوقی شرکت که ناظر بر صحت اجرای مجمع بودند برگزار گردید که در نهایت با رای قاطع بیش از 74درصدی اساسنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید.

همچنین این مراسم به صورت آنلاین  و از طریق تارنمای شرکت به آدرس www.Renainvestment.ir برای سهامداران پخش و امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع به صورت زنده فراهم گردید.