برگزاری مراسم تکریم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا مراسم تکریم مدیرعامل  اسبق این شرکت با حضور هیأت مدیره محترم  برگزار شد.

در این مراسم هیأت مدیره ، از زحمات  آقای رضا زوار در طول دوران تصدی مدیر عاملی شرکت تقدیر و قدردانی نموده و ضمن خیر مقدم به آقای فرزاد ناظمی  برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.