شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

فعالیت اصلی:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از انجام فعالیتهای بازرگانی- خدمات و ارائه خدمات و تسهیلات در زمینه های ذیل:
1ـ برپایی و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی، تخصصی و بازرگانی بین المللی در داخل و خارج از کشور.
2ـ انجام فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کالاها و خدمات و خدمات بعد از فروش.
3ـ فعالیت در زمینه ها ی ترخیص کالا از گمرکات، انبارداری و مانند آن.
4ـ اعطای نمایندگی و یا قبول نمایندگی در رابطه با فعالیتهای موضوع شرکت به شرح فوق الذکر.
5ـ قبول مدیریت پیمان و مدیریت پروژه در زمینه های اقتصادی و بازرگانی و نمایشگاههای داخلی و خارجی.
6ـ مشارکت مدنی و انجام سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی در واحدهای اقتصادی.
7ـ هرگونه عملیات مجاز که در انجام فعالیتهای مذکور در فوق ضروری می باشد.

سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت برابر با 42 میلیارد ریال می باشد.

درصد سهام گروه سرمایه گذاری رنا در شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو:
98/999 درصد سهام شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو متعلق به شرکت توسعه بازرگانی برنا، 1 درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا و 0/001 درصد متعلق به شرکت توسعه گستر برنا می باشد.

جهت برقراری تماس با شماره تلفن 22262182-021 و 22922492-021  وب سایت  www.idroint.ir