شرکت توسعه بازرگانی برنا

فعالیت اصلی:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه: خرید، فروش، واردات، صادرات و توزیع کالاها و خدمات، ارائه خدمات در زمینه های ترخیص کالا از گمرک، انبارداری و مانند آن، ارائه خدمات در زمینه های بازاریابی و خدمات بعد از فروش کالا و سایر فعالیتهای بازرگانی.

سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت برابر با 288 میلیارد ریال می باشد.

درصد سهام گروه سرمایه گذاری رنا در شرکت توسعه بازرگانی برنا:
79/03 درصد سهام شرکت توسعه بازرگانی برنا متعلق به شرکت سرمایه گذاری رنا، 1 سهم متعلق به شرکت واسپاری توسعه گستر برنا و 1 سهم متعلق به شرکت توسعه سرمایه رادین که جمعاً 79/03 درصد سهام این شرکت متعلق به گروه سرمایه گذاری رنا می باشد.