شرکت توسعه سرمایه رادین

فعالیت اصلی:

بر اساس اخرین اصلاحیه صورت گرفته در اساسنامه (مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1387/06/25) موضوع فعالیت شرکت به شرح زبر میباشد:
1ـ انجام هرگونه عملیات سودآوری در خصوص ساخت، تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات انواع تجهیزات ایمنی و صنعتی از قبیل انواع فیلتر چشمی، محافظ چشم، کلاه ایمنی، ماسک، دستکش، تصفیه هوا، ماسک دهنی، لباس کار، انبر و غیره
2ـ انعقاد قراردادهای تجاری و صنعتی با شرکتهای داخلی و خارجی
3ـ سرمایه گذاری در سهام شرکتها
4ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی
5ـ خرید، فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز
6ـ انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی
عملیات طی سال عمدتاً شامل خرید و فروش سرمایه گذاری در سهام و شناسایی سود سهام می باشد.

سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت برابر با 400 میلیارد ریال می باشد.
درصد سهام گروه سرمایه گذاری رنا در شرکت توسعه سرمایه رادین:
98 درصد سهام شرکت توسعه سرمایه رادین متعلق به شرکت سرمایه گذاری رنا، 1 درصد متعلق به شرکت واسپاری توسعه گستر برنا و 1 درصد متعلق به شرکت ساربان سرمایه ایرانیان میباشد که جمعاً 100 درصد سهام این شرکت متعلق به گروه سرمایه گذاری رنا می باشد