شرکت توسعه سرمایه رسا

فعالیت اصلی:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه: بررسی و پذیرش سهام شرکتهای خارج از بورس. ایجاد تالار معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در otc و سایر اوراق بهادار مربوط به این شرکتها. انتخاب کارگزار جهت خرید و فروش سهام در شبکه معاملات غیربورسی و صدور مجوز کارگزاری. بررسی گزارشهای پذیرفته شده در شبکه معاملات غیربورسی. ایجاد شرکتهای بیمه و سرمایه گذاری و شرکتهایRATING طراحی ابزارهای مالی و معاملات آنها در تالار معاملات otc
سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت برابر با 50 میلیارد ریال می باشد.
درصد سهام گروه سرمایه گذاری رنا در شرکت توسعه سرمایه رسا:
64/86 درصد سهام شرکت توسعه سرمایه رسا متعلق به شرکت سرمایه گذاری رنا، 2 درصد متعلق به شرکت واسپاری توسعه گستر برنا، 500 سهم متعلق به شرکت ساربان سرمایه ایرانیان و 500 سهم متعلق به شرکت توسعه سرمایه رادین که جمعاً 66/86 درصد سهام این شرکت متعلق به گروه سرمایه گذاری رنا می باشد.