شرکت ساربان سرمایه ایرانیان

فعالیت اصلی:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 6 اساسنامه: تهیه طرح توجیهی و اقتصادی و امکان سنجی و ارزیابی و قیمت گذاری طرحهای سرمایه گذاری، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور بازرگانی و سرمایه گذاری، تشکیل بدره داراییها، انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی و سایر موسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص اعم از داخلی و خارجی طبق مقررات مربوطه، خرید و فروش و اجاره و واگذاری اموال و سایر دارائیها به حساب خود و یا نمایندگی از دیگران، مشارکت و انجام پروژه های انبوه سازی اعم از مسکونی و غیره، اعطای سپرده گذاری در بانکها، موسسات اعتباری داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی و یا تشکیل شعب در داخل و خارج کشور.

سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت برابر با 10 میلیارد ریال می باشد.
درصد سهام گروه سرمایه گذاری رنا در شرکت ساربان سرمایه ایرانیان:

99/70 درصد سهام شرکت ساربان سرمایه ایرانیان متعلق به شرکت سرمایه گذاری رنا، 0/20 درصد متعلق به شرکت توسعه سرمایه رادین و 0/10 درصد متعلق به شرکت واسپاری توسعه گستر برنا، که جمعاً 100درصد سهام این شرکت متعلق به گروه سرمایه گذاری رنا می باشد.