مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا برگزار شد .

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا برای سال منتهی به 1402/06/31 با حضور 72/15 درصد سهامداران، پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 1402/10/10 در روز 24 دی ماه، در محل سالن سپهبد شهید قاسم سلیمانی(پارس خودرو) و پخش زنده در وب سایت شرکت برگزار گردید.

این جلسه با حضور سهامداران و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، بازرس و حسابرس قانونی و اعضای هیئت مدیره شرکت تشکیل شد، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و انتخاب هیئت رئیسه، رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه توسط ایشان قرائت گردید. در ادامه گزارش هیئت مدیره توسط فرزاد ناظمی مدیرعامل این شرکت ارائه و گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و پس از تبادل نظر، صورت های مالی منتهی به 1402/06/31 به تصویب رسید. در مجمع عمومی عادی سالیانه مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم مبلغ 55 ریال به ازای هر سهم به عنوان سود سهام ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت شود. همچنین موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1403/06/31 انتخاب شدند.

مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نیز تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار بود.