مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا منصوب شد

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه گـذاری گـروه صنعتی رنا با حضور اعضای هیـات مدیــره این شرکت در تاریخ  شنبه 1403/01/18 در سالن اجتماعات بـرگـزار شد.

جناب آقای مهندس توسلی مهر مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا طی حکمی آقای علی میرزائی ریک را بعنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا منصوب و از زحمات

آقای فرزاد ناظمی در دوره تصدی این شرکت تشکر و قدردانی نمودند. اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا نیز در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات آقای ناظمی،

برای تحقق برنامه ها و استراتژی های شرکت آرزوی موفقیت نمودند.