معرفی شرکت

شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا در تاريخ 1355/10/9 به صورت شركت سهامي عام تاسيس شده و طبق شماره 27249 مورخ 1355/10/12 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. این شركت درتاريخ 1374/08/01 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است. مکان اصلي شركت در شهر تهران خیابان شریعتی، خيابان وحید دستگردی (ظفر) شماره 162 واقع است.
موضوع شركت طبق مفاد ماده 3 اسـاسنـامه كه در جـلسه مجمع عمومي فوق العـاده مورخ 1390/11/15 به منظور انطباق اساسنامه شركت با نمونه اساسنامه شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تصويب رسيده عبارت است از:
الف- موضوع فعالیتهای اصلی :
1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر ( اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند :
1-1 تولید ،واردات ، توزیع و فروش قطعات خودروهای سبک و سنگین و صنایع مرتبط با خودرو
2-1 تولید ،واردات ، توزیع و فروش قطعات خودروهای سبک و سنگین در داخل و خارج کشور
3-1 خدمات پس از فروش خودروهای سبک و سنگین
2- انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق :
1-2 خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
2-2 انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی ،فنی ،علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
ب- موضوع فعالیتهای فرعی
1- سرمایه گذاری در مسکوکات ،فلزات گرانبها ،گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
2- سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد .
3- سرمایه گذاری در اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .
4- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی به هدف کسب انتفاع
5- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :
5- 1 پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
2-5 تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
3-5 مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
4-5 تضمین نقد شوندگی ،اصل یا حداقل سود اوراق بهادار