هلدینگ دانش بنیان گسترش صنعت علوم زیستی

فعالیت اصلی:
موضوع فعالیت شرکت شناسايي نيازها و بازارهايي بالقوه جهت توسعــه تجاري و سرمايه گذاري براي ايجاد واحدهاي صنعتي، بازاريابي و فراهم كردن بسترهاي لازم براي توسعه واحدهاي توليد، ارائه خدمات و تسهيلات لازم به خريداران و فروشندگان دانش فني و تكنولوژي و …… مي باشد. مهمترین فعالیت شرکت لیدکو گسترش فعالیتها در زمینه صنایع مبتنی بر علوم زیستی و بيوتكنولوژي است.
سرمایه و ترکیب سهامداران:
سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 230 میلیارد ریال است و شرکت رنا مالکیت 30 درصد از سهام شرکت لیدکو را در اختیار دارد.

شرح تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق 112.666.240 48/98
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا 69،000،000 30
شرکت بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد 18،400،000 8
شرکت آسا گستران خراسان جنوبی 18،400،000 8
شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی 11،500،000 5
آقای محمدرضا امیرحسنخانی 8،440 0/00367
آقای علیرضا امیرحسنخانی 4،220 0/00183
آقای حمیدرضا باریکانی 8،440 0/00367
آقای حمیدرضا کاوه ئی 8،440 0/00367
آقای محمدحسین مدنی 4،220 0/00183
جمع 230،000،000 100