پیام مدیرعامل

در دنیای نوین امروز بازارهای مالی به‌عنوان جریان‌های هدایت‌کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید نقش بسزایی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و در نهایت، بهبود رفاه جامعه دارند. و سرمایه گذاران همواره به دنبال استفاده از فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و کسب بازده بیشتر هستند بنابراین آنچه در شرایط کنونی باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه گذاری موجود است و استفاده به موقع و منطقی از فرصت‌های سرمایه گذاری واحدهای تجاری تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد شرکت‌ها دارد.شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ بازار سرمایه همواره می‌کوشد تا با بهره‌گیری از استراتژی‌ها و دانش روز مالی، فرصت های مناسب سرمایه گذاری را شناسایی نموده و بازدهی مطلوبی را نصیب سهامداران خود نماید از این منظر افزایش ثروت سهامداران از طریق خلق سود پایدار و با کیفیت، به عنوان مهم‌ترین مأموریت شرکت، کمک به توسعه اقتصادی کشور و افزایش کارایی بازار سرمایه به عنوان مهمترین اهداف شرکت و «ثروت‌آفرینی پایدار برای نسل‌ها» به عنوان شعار اصلی شرکت تعیین گردیده است. مدیریت و کارکنان شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا خود را ملزم و متعهد به مأموریت اصلی شرکت یعنی حداکثرسازی ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی سودآور دانسته و به سهامداران و سرمایه گذاران شرکت اطمینان می‌دهند که در راه رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.