پیام مدیرعامل

 

 

بسیار مایه خرسندی است که در بستر فناوری نوین امروز، امکان ارتباط با سهامداران و سرمایه گذاران محترم فراهم گردیده است. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دهه پنجم از عمر خود قرار دارد و ما خانواده بزرگ گروه صنعتی رنا از بدو تاسیس تاکنون برآنیم به یاری خداوند متعال، به لطف اعتماد و همدلی سهامداران و با هدف ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران به واسطه تمرکز فعالیت در صنعت خودرو و واسطه گری مالی به عنوان یک هلدینگ خودرویی بتوانیم نقش بسزایی در تامین منافع ذینفعان خود داشته و با تداوم روند رو به رشد خود  بتوانیم به یک هلدینگ چند رشته ای صنعتی تبدیل شویم.

سیاست اصلی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا  قدم برداشتن در راستای ماموریت و  اهداف شرکت با توجه به توانمندیهای بالقوه و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود می باشد  شرکت درصدد است با اتکا بر خداوند مهربان، بلندهمتی و تکیه بر تجارب گرانبهای گذشته بر پایه خرد جمعی، امانت داری و صداقت بیش از پیش، برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری در شرکت های زیرمجموعه و کاهش هزینه های غیر ضروری از سرمایه سهامداران خود صیانت نموده و با شناسایی فرصت های مناسب سرمایه گذاری، بالاترین بازدهی را برای آنها حاصل نماید.