پیام مدیرعامل

 

 

خـرد هر کجـا گنجـی آرد پدیـد

زنـام خـدا سـازد آن را  کلیـد

حال که توفیق خدمت در “شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا” نصیب اینجانب شده است، قدردان تلاش های مدیران و کارکنان متخصص و متعهد این شرکت می باشم، که نـزدیک به

نیم قرن تمام توان خود را به کسب رضایت، خشنودی و اعتماد ذی نفعان معطوف کرده اند. در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا براین باوریم در سایه الطاف الهی و با همدلی، تلاش

و کوشش ضمن ارتقای دانش و کاهش هزینه ها، در راستای “بیشینه سازی و صیانت از منافع ذی نفعان” قدم برداریم. بر این اساس “ماموریت ما حضـور فعال در بازار سرمايه، شناسايي

فرصت هاي سرمايه‌گذاري و مديريت پرتفوي با بهره‌گيری از دانش تخصصي روز” می باشد. از اینکه شرکت ما را به عنوان شریک خود انتخاب کردید کـمال قـدردانی را داریم و امیـدواریـم

با همراهی شما عزیزان خدمت بزرگی برای کشور عزیزمان ایران، انجام دهیم.