پیام نوروزی مدیرعامل

فرارسیدن سال نو اگر چه پایانی است بر یک سال تلاش صادقانه، اما سرآغازی است بر یکسال کوشش و خدمتی دیگر. سالی که باید همراه با امید به فردایی بهتر بر تلاش خویش بیافزاییم، سختی ها را از پیش رو برداشته و با توکل بر ایزد منان در شکوفایی و بالندگی گروه خودروسازی سایپا سهیم باشیم و حال که بهار تا دروازه هاى شهر رسیده و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده، در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی ، احسن الحال را برای  شما آرزو میکنم. . . نوروز پیشاپیش مبارک .

رضا زوار

مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا