برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ، و پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه‌ اطلاعات شماره 28021مورخ 15دی ماه 1400، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه  مورخ 1400/10/28 درسالن شهید سپهبد سلیمانی پارس خودرو با حضور اکثریت( 75/87درصد )از سهامداران تشکیل گردید.
در این مجمع ، آقای حسن احدزاده  به عنوان رئیس جلسه، آقایان امیر چراغعلی  و رضا عبدل به‌عنوان ناظر وآقای علیرضا بیاتی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
در این جلسه ضمن ارائه‌ی گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت سرمایه گذاری رنا به‌طور شفاف و جامع ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت گردیده و به سؤالات سهامداران اعم از سهامداران حاضر در جلسه و یا سهامدارانی که از طریق مجازی با مجمع ارتباط داشتند، پاسخ داده‌شد.
در ادامه جلسه پس از اعلان کفایت مذاکرات کلیه صورتهای مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و مقرر شد از محل سود قابل تخصیص شرکت در سال مزبور، مبلغ 44 ریال به ازای هر سهم به سهامداران اختصاص یابد.
ضمناً موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به‌عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال و روزنامه‌ کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب شدند.