مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو برگزار شد

روز یکشنبه، دوم خرداد ماه 1400،مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا برگزار و آقای حمید لیلاز مهرآبادی بعنوان سرپرست جدید شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو معرفی گردید. در این مراسم ، رضا زوار-مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا- ضمن تقدیر از زحمات آقای سعیدخرمی نژاد، برای آقای حمید لیلاز مهرآبادی در جهت تحقق اهداف گروه و انجام وظایف آرزوی موفقیت کرد.