پیام مدیرعامل

طولانی ترین راه ها با نخستین گام ها آغاز می شوند.

یکی از بزرگترین چالش هایی که هر فرد یا نهادی با آن رو به رو هست نحوه سرمایه گذاری برای نیازهای آینده است، سرمایه گذاران همواره به دنبال استفاده از فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و کسب بازده بیشتر هستند بنابراین آنچه در شرایط کنونی باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه گذاری موجود است و استفاده به موقع و منطقی از فرصت‌های سرمایه گذاری واحدهای تجاری تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد شرکت‌ها دارد.
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در طی چندین دهه فعالیت خود همواره تلاش داشته با تفکر استراتژیک و توانمند سازی سرمایه انسانی، بکارگیری نیروهای متخصص و بهره‌گیری از استراتژی‌ها و دانش روز مالی، فرصت های مناسب سرمایه گذاری را شناسایی نموده و بازدهی مطلوبی را نصیب سهامداران خود نماید از این منظر افزایش ثروت سهامداران از طریق خلق سود پایدار و با کیفیت، به عنوان مهم‌ترین مأموریت شرکت، کمک به توسعه اقتصادی کشور، افزایش کارایی بازار سرمایه ، تامین مالی و تخصیص بهینه منابع به عنوان مهمترین اهداف شرکت و «ثروت‌آفرینی پایدار برای نسل‌ها » به عنوان شعار اصلی شرکت تعیین گردیده است.